Lederman, M. M. (2018). David Cooper (1949-2018). Pathogens and Immunity, 3(1), 44–45. https://doi.org/10.20411/pai.v3i1.236